Erkend
leerbedrijf
WB Firepacks SBB Erkend Leerbedrijf

Als maakbedrijf is WB Firepacks door de SBB erkend als leerbedrijf om stage- en opleidingsplaatsen te bieden. We vinden het belangrijk om jonge mensen te enthousiasmeren en op te leiden voor ons vak.

In de praktijk betekent dit dat we continu proberen te werken met leerlingen en stagiair(e)s op diverse niveaus binnen onze organisatie. Zowel voor technische vakopleidingen als administratieve praktijkopleidingen. We blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zorgen voor een goede in- en doorstroom van jonge vakmensen. Een belangrijk aandachtspunt in de huidige tijd.

Met de SBB-erkenning tonen we aan een goed leerbedrijf te zijn waar studenten zich kunnen ontwikkelen. We bieden goede begeleiding, een leuk en verantwoordelijk takenpakket, veilige leeromgeving en de mogelijkheid om het beroep op het gewenste opleidingsniveau in de praktijk uit te oefenen.

Leren in de praktijk
Wij dragen graag bij aan de ontwikkeling van nieuw talent! Bij WB Firepacks zijn er diverse mogelijkheden voor onder andere bbl-opleidingen (beroeps begeleidende leerweg), mbo-stages of hbo/wo-stages op het gebied van engineering. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op via onderstaande button.